Wydawnictwo Bubo
Wydawnictwo Bubo Krzysztof Nowakowski
NIP: 5541348734

Nowe Dąbie 107
89-210 Łabiszyn
Polska


Adres e-mail: wydawnictwobubo@gmail.com
Numer telefonu: 792202052

Podmiot wpisany do CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ pod numerem 002056957/2019 przez MINISTER ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII.


Dostępne formy płatności

Płatność on-line (za pośrednictwem Autopay S.A.)